HƯỚNG DẪN XEM CAMERA & CÀI ACTIVEX-CONTROL

Cập nhật bởi Administrator
Vào ngày 15/07/2013 - 10:04:57 AM

 

 * HƯỚNG DẪN XEM CAMERA TRƯỜNG MN THẦN ĐỒNG 

* Lưu ý: Dưới đây chỉ là bảng hướng dẫn xem camera, để xem được lớp của bé Quý phụ huynh vui lòng thoát ra ngoài và đăng nhập các đường link để xem theo lớp. Xin cám ơn!    

Vào Internet explorer nhập:http://thandong2.no-ip.info

 xem các lớp:  

  MẦM 1 - KHUNG SỐ CH1

 

MẦM A - KHUNG SỐ CH7

HÀNH LANG MẦM A+CHỒI A - KHUNG SỐ CH11

 

    LÁ 1 - KHUNG SỐ CH2

   LÁ 2 - KHUNG SỐ CH3

   CHỒI A - KHUNG SỐ CH8

   CHỒI B - KHUNG SỐ CH9

HÀNH LANG CHỒI B+LÁ A - KHUNG SỐ CH12

  LÁ DỰ BỊ - KHUNG SỐ CH14

 LÁ A - KHUNG SỐ CH10

LỚP NĂNG KHIẾU - KHUNG SỐ CH16

 

CHỒI 1,2 - KHUNG SỐ CH4

Vào Internet explorer nhập:http://thandong2.no-ip.info:81 xem các lớp:

NHÓM 25-36.1 + 25-36.2 - KHUNG SỐ CH11 

HÀNH LANG NHÓM 25-36.1 + 25-36.2 - KHUNG SỐ CH7

NHÓM 18-24 THÁNG - KHUNG SỐ CH1

HÀNH LANG LÁ DỰ BỊ - KHUNG SỐ CH8

 


BƯỚC 1: Vào Internet explorer nhập:http://thandong2.no-ip.info hoặc http://thandong2.no-ip.info:81 màn hình sẽ hiển thị như sau:


Đăng nhập với username: thandong
             password: 1234
                                            Verify code: nhập lại giống các chữ số đã cho trong ô bên dưới (ô này thay đổi liên tục ở mỗi  lần đăng nhập) 

=> Click LOGIN


BƯỚC 2: Nếu máy đã cài ActiveX, màn hình sẽ hiển thị:


 

BƯỚC 3: Nếu máy chưa cài ActiveX, màn hình sẽ hiển thị:


 

 

Sau khi chạy Run, thực hiện các bước đăng nhập như ở bước 1 để xem Camera.

* Chú ý: Để chạy tốt camera, quý phụ huynh nên tắt chương trình diệt virus và làm theo hướng dẫn.

Nếu làm theo hướng dẫn mà vẫn không được, có thể do sự cố mạng hoặc do hệ thống đang bảo trì. Quý phụ huynh vui lòng quay lại sau vài ngày.

CHÂN THÀNH CÁM ƠN. 
   

 

 

 

HÀNH LANG LÁ 1+MẦM 1 - KHUNG SỐ CH5