HƯỚNG DẪN XEM CAMERA & CÀI ACTIVEX-CONTROL

Cập nhật bởi Administrator
Vào ngày 22/07/2014 - 03:57:26 PM

 

 * HƯỚNG DẪN XEM CAMERA TRƯỜNG MN THẦN ĐỒNG 

* Lưu ý: Dưới đây chỉ là bảng hướng dẫn xem camera, để xem được lớp của bé Quý phụ huynh vui lòng thoát ra ngoài và đăng nhập các đường link để xem theo lớp. Xin cám ơn!    

Vào Internet explorer nhập:http://115.78.224.69

 xem các lớp:  

  MẦM 1 - KHUNG SỐ CH1

  MẦM 2 - KHUNG SỐ CH2

  MẦM A - KHUNG SỐ CH3

HÀNH LANG MẦM 1, MẦM 2 - KHUNG SỐ CH5

 

    LÁ 1 - KHUNG SỐ CH4

   LÁ A - KHUNG SỐ CH8

   CHỒI A - KHUNG SỐ CH9

HÀNH LANG LÁ A - KHUNG SỐ CH11 

LỚP NĂNG KHIẾU - KHUNG SỐ CH16

CHỒI 1 - KHUNG SỐ CH10

Vào Internet explorer nhập:http://115.78.224.69:81 xem các lớp:

HÀNH LANG NHÓM 25-36.1 - KHUNG SỐ CH7

NHÓM 25-36.1 - KHUNG SỐ CH11

NHÓM 25-36.2 - KHUNG SỐ CH1

 
BƯỚC 1: Vào Internet explorer nhập:http://115.78.224.69hoặc http://115.78.224.69:81 màn hình sẽ hiển thị như sau:


Đăng nhập với username: thandong
             password: 1234
                                            Verify code: nhập lại giống các chữ số đã cho trong ô bên dưới (ô này thay đổi liên tục ở mỗi  lần đăng nhập) 

=> Click LOGIN


BƯỚC 2: Nếu máy đã cài ActiveX, màn hình sẽ hiển thị:


 

BƯỚC 3: Nếu máy chưa cài ActiveX, màn hình sẽ hiển thị:


 

 

Sau khi chạy Run, thực hiện các bước đăng nhập như ở bước 1 để xem Camera.

* Chú ý: Để chạy tốt camera, quý phụ huynh nên tắt chương trình diệt virus và làm theo hướng dẫn.

Nếu làm theo hướng dẫn mà vẫn không được, có thể do sự cố mạng hoặc do hệ thống đang bảo trì. Quý phụ huynh vui lòng quay lại sau vài ngày.

CHÂN THÀNH CÁM ƠN.